Τεχνολογίες

Οι τεχνολογίες που έμαθα κατά την εργασία μου στις προηγούμενες και στην τρέχουσα εταιρία που εργάζομαι, καθώς και κατά τη διάρκεια των σπουδών μου.

Με ενδιαφέρει πολύ η ανάπτυξη νέων εφαρμογών με τη χρήση native PHP χωρίς κάποιο CMS. Με τον καιρό, έχω δημιουργήσει το δικό μου CMS προκειμένου να αναπτύσσω, να συντηρώ και να επεκτείνω τις εφαρμογές που υποστηρίζω.

PHP

Yii2 Framework

Bootstrap

VueJS

JavaScript

HTML5