Βιογραφικό

Πληροφορίες

Κωνσταντίνος Αδάμ

Έμπειρος Full Stack Μηχανικός Λογισμικού με 6+ χρόνια επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Γνώσεις και κλίση σε VueJS, CSS Bootstrap, JQuery και PHP7. Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από το Πανεπιστήμιο Πειραιά.

 • Παλαιό Φάληρο, Αθήνα Ελλάδα
 • +30 6985120511
 • konstantinos@kadam.gr

Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακό - Πανεπιστήμιο Πειραιά

Από Νοέμβριο 2017 έως Ιανουάριος 2019

Κατεύθυνση: Προηγμένες Τεχνολογίες Ανάπτυξης Λογισμικού. Μεταπτυχιακή Διατριβή: Εφαρμογή Web και Android, διαχείρισης και παροχής πληροφοριών και εργαλείων για ιστοσελίδες.

Προπτυχιακό - Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.

Από Οκτώβριο 2011 έως Ιούνιο 2017

Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων. Πτυχιακή: Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας με C++ και OpenCV.

Επαγγελματική Εμπειρία

Ιδρυτής @ Genius Web

Από Ιούνιο 2021 έως Τώρα

Genius Web

 • MySQL
 • PHP8
 • CSS Bootstrap 5
 • JQuery
 • Custom CMS

Full Stack L2 Developer

Από Μάιο 2022 έως Τώρα

OpenBet

 • MySQL
 • PHP7 & PHP8
 • Laravel
 • React JS
 • CSS Bootstrap 5

Τμήμα έρευνας και ανάπτυξης: Junior PHP Developer

Από Νοέμβριο 2020 έως Απρίλιο 2022

Epignosis learning technologies

 • MySQL
 • PHP7 & PHP8
 • CSS Bootstrap
 • JQuery
 • Smarty PHP Template Engine

Full Stack Web Developer

Από Φεβρουάριο 2020 έως Οκτώβριο 2020

iNTERAD Web Media Company

 • Vue.js
 • MySQL
 • PHP Framework Yii2
 • CSS Bootstrap
 • JQuery

Ανάπτυξη και υποστήριξη εφαρμογών του Ελληνικού Στρατού. Ως επί το πλείστον Laravel & Yii2 frameworks

Από Ιούνιο 2019 έως Φεβρουάριο 2020
 • Στρατιωτική Θητεία: Web Developer στο Κέντρο Υποστήριξης Ελληνικού Στρατού - ΚΕ.Π.Υ.Ε.Σ, Αθήνα
 • ISO 27001:2013
 • Τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν: Vue.js, React, Linux, Apache, Tomcat, MySQL, PHP, Laravel και Yii2 Framework, Java Spring, CSS Bootstrap και JQuery

System Administration & Web Development (PHP - Bootstrap)

Από Φεβρουάριο 2016 έως Μάιο 2019

IpHost